Om särskilda arrangemang pga. restriktioner gällande sammankomster behövs meddelar vi om det efter 1.6.

Jos kokoontumisrajoitukset edellyttävät erityisjärjestelyjä, tiedotamme asiasta 1.6. jälkeen.