Välkommen på föreningens valmöte onsdag 17.6 kl.18.30 på Karskog “danslavan”!

På mötet stadgeenliga ärenden gällande verksamhetsåret 2020-2021:

  • val av styrelse och sektionsmedlemmar
  • presentation av budget och verksamhetsplan
    Förhoppningsvis hinner så många medlemmar (kolla att ni har medlemsavgiften betald) som möjligt på plats. Vi kör (i coronatider) enligt OPM-principen, alltså var och en tar sitt termoskaffe och bulle eller kall jaffa med. 😎

Vi vill höra dina åsikter – vi ses i Karskog (Simstrandsvägen)!

*******

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen keskiviikkona 17.6. klo 18.30 Karskogin tanssilavalla, Uimarannantie.

Kokouksessa sääntömääräiset asiat toimintakaudelle 2020-2021:

  • hallituksen ja jaostojen jäsenten valinta
  • budjetin ja toimintasuunnitelman esittely

Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen (katsokaa, että teillä jäsenmaksu maksettu) pääsee paikalle ja #koskakorona niin OPM eli omat termarikahvit ja pullat tai jaffat mukaan. 😃

Nähdään Karskogissa – tule mukaan vaikuttamaan!

*******

Styrelsen, hallitus