Historia / Historik

Seuran historiaa lyhyesti:
Seura perustettiin 21. kesäkuuta 1918 nimellä Sjundeå Idrotts- och Skytteförening. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana lajeina oli hiihto, suunnistus ja yleisurheilu, sekä vuodesta 1933 myös pesäpallo.

Vuonna 1949 Sjundeå IF pelasi ensimmäisen käsipallo-ottelunsa. Seuraavana vuonna SIF voitti piirin aloittelijasarjan käsipallossa. 1950-luvulla erityisesti hiihto- ja yleisurheilujaostot menestyivät. 1950-luvun alussa myös painonnosto otettiin seuran ohjelmaan. 1950-luvun lopussa ja koko 1960-luvun aikana käsipallo kasvoi yhä vahvemmaksi lajiksi seurassa. Samaan aikaan toiminta hiihdossa ja erityisesti suunnistuksessa väheni. Vuosina 1960 ja 1965 SIF pelasi käsipallon mestaruussarjassa, mutta molempina vuosina vierailu jäi vain vuoden mittaiseksi.

Vuonna 1979 seuran suunnistajat liittyivät uuteen suunnistusseuraan, OK Orreniin, ja seuraavana vuonna hiihtäjät seurasivat suunistajien esimerkkiä siirtymällä IK Trissaniin. Tästä lähtien seurassa on ollut kaksi jaostoa, käsipallo ja yleisurheilu. Näistä käsipallo oli selkeästi vahvempi 1980-luvulla, jolloin seura voitti useita mitaleita ja kaksi Suomen mestaruutta. Yleisurheilu keskittyi lähinnä junioritoimintaan aina vuoteen 1994, jolloin seuraan perustettiin “SIF-löparstall”, joka pa nostaa keski- ja pitkänmatkanjuoksuun. Vuodesta 1998 SIF on yleisurheilun seuraluokittelussa valioluokan seura. Myös käsipallossa SIF on 1990- ja 2000-luvuilla Suomen parhaita seuroja.

Me kaikki muodostamme Sjundeå IF:n
Sjundeå IF on viime vuosina kehittänyt toimintaansa molemmissa jaostoissaan, käsipallossa ja yleisurheilussa. Todisteena toiminnan onnistumisesta ovat sekä nuorten urheilijoiden määrän nousu että urheilullinen menestys.
Perinteet luovat pohjan:
Seuralla on pitkät ja kunniakkaat perinteet, huikea määrä ihmisiä on tehnyt seuran toiminnan mahdollistamiseksi valtavan määrän vapaaehtoistyötä. Sillä tiellä meidän on jatkettava. Edellisten sukupolvien työpanokset ovat mahdollistaneet seuran toiminnan nuorten hyväksi. Uusien urheilijoiden vanhempien on vuorollaan kannettava vastuu toiminnan jatkumisesta.

Pieni mutta suuri:
Sjundeå IF on kuntamme suurin kansanliike. Jäseniä on yli 400 ja liikutamme lähes puolta kunnan nuorista käsipallossa ja yleisurheilussa. Pienessä kunnassamme olemme suurin, mutta silti pieni,  yhteisö jossa kaikki voivat auttaa toisiaan ja kantaa vastuuta lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä.

Pienen yhteisön suuri voimavara on talkootyö:
Seuran toiminnan kannalta vapaaehtoinen talkootyö on elinehto. Sen myötä seuran perimät maksut voidaan pitää kohtuullisella tasolla. Esimerkkejä talkootöistä ovat Sjundeå Cup- järjestelyt sekä muut kauden aikana järjestettävät joukkueen tai koko seuran yhteiset varainhankinta-aktiviteetit.

“Perinteitä ei voi ostaa”

Föreningens historia i korthet:
Sjundeå Idrotts- och Skytteförening grundades den 21 juni 1918. Under de första decennierna stod skidning, orientering, fri-idrott samt fr.o.m år 1933 även boboll på föreningens program.

År 1949 spelade Sjundeå IF sin första handbollsmatch. Följande år vann SIF distriktets nybörjarserie i handboll. På 1950-talet var speciellt skid- och fri-idrottssektionerna framgångsrika. I början av 1950-talet utökades föreningens grenutbud med tyngdlyftning. Under slutet av 1950-talet och under hela 1960-talet fick handbollen ett allt starkare fotfäste som gren i föreningen, samtidigt som skidning och speciellt orientering började tappa terräng. Åren 1960 och 1965 spelade SIF i handbollens mästerskapsserie, men bägge gångerna handlade det om ettåriga fenomen.

År 1979 gick föreningens orienterare över till den nygrundade föreningen, OK Orren, och året därpå följde skidåkarna orienterarnas exempel genom att ansluta sig till IK Trissan. Sedan dess har föreningen haft två sektioner, handboll och fri-idrott. Av dessa var handbollen den klart starkare under 1980-talet med flera medaljer och två mästerskap som kronan på verket. Fri-idrottens tyngdpunkt låg på junior-idrotten fram till år 1994, då ”SIF-löparstall” grundades. Löparstallet satsar på medel- och långdistanslöpning. Från och med 1998 håller SIF elitklass i fri-idrottsföreningarnas ranking. Också inom handboll hör SIF till landets bästa föreningar under 1990- och 2000-talet.

Vi alla bildar Sjundeå IF
Sjundeå IF har under de senaste åren kraftigt utvecklat sin verksamhet inom sina båda sektioner. Som bevis på att dessa satsningar varit lyckade, har man såväl ett ökat antal idrottsutövare som dessa idrottares fina framgångar.
Grunden skapas av traditioner
Föreningen har långa och anrika traditioner, en enorm skara människor har gjort en otrolig mängd frivilligt arbete för att möjliggöra föreningens verksamhet. Den vägen bör vi fortsätta på. De tidigare generationernas arbete har lagt grunden för verksamheten föreningens barn och ungdomar till fromma. De nya idrottarnas föräldrar bör i sin tur ta sitt ansvar för föreningens fortsatta verksamhet.

Liten men stor
Sjundeå IF är kommunens största folkrörelse. Vi har över 400 medlemmar och nästan hälften av kommunens barn och ungdomar är med i vår verksamhet. I vår lila kommun är vi den största, men ändå en liten, gemenskap där alla kan hjälpa varandra att bära ansvar för våra barns och ungdomars uppväxt och utveckling.

Talkoarbetet är den lilla gemenskapens stora resurs
För föreningens verksamhet är det frivilliga talkoarbetet ett existensvillkor. Via det kan de avgifter som föreningen uppbär, hållas på en rimlig nivå. Exempel på talkoarbete är Sjundeå Cup -arrangemangen och övriga under året av laget eller föreningen ordnade aktiviteter för medelanskaffning.

”Traditioner kan inte köpas”