JÄSENMAKSU/MEDLEMSAVGIFT 2019

Liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu allaolevan mukaisesti:

40 €/vuosi aikuiset
25 €/vuosi lapset (alle 18 v.)

Maksutiedot:
Sjundeå IF rf.

IBAN: FI39 4055 6320 0026 48
BIC: HELSFIHH
Viite: 20190

Bli medlem genom att betala medlemsavgift enligt uppgifterna nedan:

40 €/år för vuxna
25 €/år för barn (under 18 år)

Betalningsuppgifter:

Sjundeå IF rf.

IBAN: FI39 4055 6320 0026 48
BIC: HELSFIHH
Referens: 20190

SJUNDEÅ IF KIITTÄÄ! / SJUNDEÅ IF TACKAR!