Välkommen på föreningens höstmöte 21.11.2019 kl. 19.00 på Kommunhuset

På agendan stadgeenliga ärenden:

  • godkännande av verksamhetsberättelsen
  • fastställande av bokslut
  • beviljande av ansvarsfrihet

Tervetuloa seuran syyskokoukseen 21.11.2019 klo 19.00 Kunnantalolla

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:

  • toimintakertomuksen hyväksyminen
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille