Ärevarvet 2021 arrangeras 15.9 på Sjundeå sportplan klockan 18:00!

Nu är det dags att börja söka sponsorer eller alternativt stöda din bekanta som är aktiv i Sjundeå IF. Ärevarvet är en av föreningens viktigaste inkomstkällor.

Gör så här:
– Insamlingslistor får du av din tränare.
– Samla sponsorer, det kan vara allt från närmaste släktingar till arbetskontakter.
– Minimisumman är 15 €.
– Inga kontanter tas emot utan räkning skickas efteråt i form av e-post eller per brev.
– Ta med din lista till evenemanget. Kom i god tid före kl. 18.00.


Kunniakierros 2021 järjestetään 15.9 Siuntion urheilukentällä kello 18:00!

Sponsoreiden kerääminen kannattaa aloittaa jo nyt tai mahdollisesti tukea tuttua tai perheenjäsentä, joka on aktiivinen Sjundeå IF:n seuratoiminnassa. Kunniakierros on yksi seuran tärkeimmistä tulonlähteistä.

Tee näin:
– Keräyslistoja saat valmentajaltasi.
– Hanki sponsoreita, tukijasi voivat olla sukulaisiasi, naapureitasi tai tuttuja työpaikaltasi.
– Minimisumma on 15 €.
– Käteistä ei oteta vastaan vaan kaikki laskutetaan sähköpostin kautta tai kirjeitse.
– Ota keräyslistasi mukaan ja tule paikalle hyvissä ajoin ennen klo 18.00.