Sjundeå IF Valmöte - Vaalikokous 9.6

2.6.2017

Föreningen håller sitt årliga valmöte den 9.6 kl. 18.30 i Folksam arenan. Yhdistys pitää sääntömääräinen vaalikokous 9.6 klo 18.30 Foksam arenalla.

Hör av dej om du är intreserad av att vara med och jobba för att barn och ungdomar skall få njuta av idrott tillsammans i handboll och fri-idrottens tecken. Vi söker medlemmar till de olika sektionerna och till övriga uppgifter.

Oletko kiinnostunut olla mukana kehittämässä urheilutoimintaa lapsille ja nuorille käsipallon ja yleis-urheilun parissa. Haemme jäseniä jaostoihin ja muihin tehtäviin.

susse@seaction.com

 

VALMÖTE

Tid:            9.6.2017. Kl. 18.30

Plats:         Folksam arenan  

                                                                       

1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt  beslutförhet.

2. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet.

4. Behandling av styrelsens och sektionernas förslag till verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2017-2018.

5.Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017-2018, samt fastställande av medlemsavgifterna.

6. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret 2017-2018.

7. Val av styrelseledamöter (6) samt suppleanter (2) för verksamhetsåret 2017-2018.

8. Val av medlemmar i föreningens sektioner för verksamhetsåret 2017-2018.

9. Val av revisorer samt deras suppleanter för verksamhetsåret 2017-2018.

10.Övriga föreslagna ärenden.

11. Mötets avslutande.